Naučné okénko: Dnešní den je Den stromů

Připadá vám zvláštní, že i stromy mají svůj den? A víte, že v České republice je více než 5000 stromů či skupin stromů prohlášeno za památné?

Středoevropský Den stromů

Den stromů se slaví od poloviny 19. století, u nás se začal prosazovat na přelomu 19. a 20. století.  Den stromů se slaví po celém světě, ale nikoliv v jedno společné datum. Den stromů si stanoví každá země podle svých přírodních podmínek tak, aby připadl na dobu, která přeje stromům, kdy se o ně pečuje, kdy se sází. V Česku, na Slovensku a v Polsku je Dnem stromů 20. říjen a tento den bývá někdy označován jako středoevropský Den stromů.

Památné stromy v Česku

V naší zemi můžete narazit na některé stromy, které mají přívlastek „památné“. Tyto stromy jsou chráněné zákonem a jejich seznam spravuje Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, která uvádí, že „památné stromy jsou přesahovým tématem ochrany přírody a krajiny, velký význam mají nejen jako přírodní hodnota, ale i jako hodnota historická, kulturní a společenská.“[1]

V současné době je v seznamu památných stromů vedeno 5913 položek, které mohou zahrnovat stromy, jejich skupiny a stromořadí.

Jak se může stát strom "památným"

Návrh na vyhlášení památných stromů může podat každý občan České republiky. V návrhu je zapotřebí uvést o jakou dřevinu se jedná, kde se nachází a zdůvodnění a návrh dodat příslušnému orgánu, který návrh posoudí.

Vydejte se za památnými stromy

Procházku po památných stromech si můžete udělat kdekoliv. Například v Praze vám k tomu pomůže podrobná mapa a seznam všech památných stromů je k dispozici na internetových stránkách drusop.nature. Jako inspirace k objevování těch nejkrásnějších stromů může sloužit i soutěž Strom roku. Loni se vítězným stromem této soutěže stala 650 let stará lípa z Tatobit na Semilsku, takže až budete mít někdy cestu do Českého ráje, určitě se na tento Strom roku 2015 zajeďte podívat. V Českém ráji je toho k vidění ale mnohem víc, takže jestli tam budete chtít strávit trochu víc času, nezapomeňte si zajistit příjemné ubytování, ať se můžete kochat krásnou přírodou a památkami.

 

[1] zdroj http://www.ochranaprirody.cz/obecna-ochrana-prirody-a-krajiny/pamatne-stromy/

 


Štítky